LENCO Radio LENCO DAR-010 Biały

Radio LENCO DAR-010 Biały

Gwarancja Plus
Pełna ochrona

Gwarancja
Plus

Zwykła
Gwarancja

Od chwili zakupu:
Ubezpieczenie od przypadkowego uszkodzenia sprzętu wskutek nieszczęśliwego wypadku
 
 
 
Ubezpieczenie od kradzieży (dotyczy kradzieży z włamaniem oraz rabunku)
 
 
 
Ubezpieczenie od skutków przepięcia prądu
 
 
 
Po okresie 2 lat od zakupu:
Naprawa lub wymiana na nowy sprzęt
 
 
 
Telefoniczne zgłaszanie usterek
 
 
 
Szybki czas naprawy
 
 
 

Zabezpiecz swój zakup
wybierając gwarancję

tylko 2zł/m-c

Warunki ubezpieczenia

tylko 3zł/m-c

Warunki ubezpieczenia

tylko 1zł/m-c

Warunki ubezpieczenia

tylko 2zł/m-c

Warunki ubezpieczenia

Do 3 lat Pełna Ochrona EL

Do 5 lat Pełna ochrona EL